DSpace About DSpace Software
 

PSP Repository >
Project Papers >
Department of Commerce (FYP) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.psp.edu.my/xmlui/handle/123456789/2027

Title: Kajian mengenai kesedaran pelajar Politeknik Seberang Perai terhadap isu kebankrapan
Authors: Ummi Sarah Abd Kgupor
Nor Shawal Leila Zaharuddin
Nur Azween Syafiera Abd Nasir
Siti Aishah Musa
Scbana Pacheapan
Mohamad Azmi Abdul Aziz
Keywords: Economy
Issue Date: 29-Apr-2019
Series/Report no.: ;1239
Description: Kajian ini dilakukan untuk mengkaji kesedaran para pelajar politeknik terhadap isu kebankrapan. Kajian ini dibuat untuk mendapatkan maklum balas dan respon daripada pelajar Politeknik Seberang Perai mengenai faktor kesedaran, faktor sikap dan faktor kaedah pencegahan. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak daripada keseluruhan yang terdiri daripada para pelajar politeknik. Kajian ini menggunakan bahan metadologi dari sumber primer dan sekunder bagi memenuhi objektif kajian. Borang soal selidik telah diedarkan kepada responden untuk memperoleh maklumat kajian. Dapatan kajian menunjukkan kesedaran pelajar dipengaruhi oleh faktor kefahaman iaitu kebankrapan berlaku disebabkan mempunyai hutang yang banyak. Harapan terhadap kajian ini adalah supaya para pelajar dapat memahami disamping dapat mengurangkan kadar peratusan peningkatan kebankrapan yang berlaku dalam kalangan golongan muda. Selain daripada itu, faktor sikap dan juga kaedah pencegahan amat mempengaruhi kerana sikap yang baik boleh membantu dalam kaedah pencegahan daripada meningkatnya peratusan kebankrapan oleh golongan muda. Masalah kadar kebankrapan yang dihadapi oleh kebanyakan golongan muda dapat dikurangkan sekiranya kesedaran terhadap isu kebankrapan ini dapat dipupuk sedari awal lagi dalam kalangan pelajar.
URI: http://repository.psp.edu.my/xmlui/handle/123456789/2027
Appears in Collections:Department of Commerce (FYP)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Isu kebankrapan.pdf447.69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback